LOCOMOTIVE HOSTEL

Plac Orląt Lwowskich 20A, 53-605 Wrocław

 

1. Przy dokonywaniu rezerwacji ustnie w sposób bezpośredni lub telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej lub maila hostelu wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości nie niższej niż 30% kwoty całej rezerwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wykonywania rezerwacji oraz przesłanie potwierdzenia dokonanego przelewu zaliczki w formie elektronicznej w tym samym terminie na adres tomaszkanczewski@gmail.com, o ile zaliczka nie została uiszczona w wymaganym terminie bezpośrednio w hostelu.


2. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie uiszczenia bezpośrednio w hostelu lub wpływu na konto hostelu wymaganej zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji.


3. Pozostała po opłaceniu zaliczki kwota powinna wpłynąć na konto hostelu najpóźniej do dnia przyjazdu lub zostać uiszczona bezpośrednio w dniu przyjazdu podczas meldunku.


4. W przypadku braku możliwości zweryfikowania na koncie hostelu wymaganej płatności dokonanej przez klienta przed przyjazdem w związku z rezerwacją wiążące pozostaje wymagane elektroniczne potwierdzenie przelewu wygenerowane przez bank, za pośrednictwem którego klient dokonał płatności, przekazane na adres tomaszkanczewski@gmail.com bądź okazane podczas meldunku.


5. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.


6. Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto: ING Bank Śląski 72 1050 1575 1000 0092 1887 5442.

 

7. Bezkosztowej anulacji rezerwacji dokonanej ustnie bezpośrednio lub telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej lub maila hostelu można dokonać na 7 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do hostelu.

 

8. Gdy anulacji rezerwacji dokonanej ustnie bezpośrednio lub telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej lub maila hostelu klient dokona między 7. a 3. dniem przed planowanym przyjazdem hostel potrąci z zaliczki 50% jej wartości.

 

9. W przypadku anulacji rezerwacji dokonanej ustnie bezpośrednio lub telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej lub maila hostelu w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz hostelu.

 

10. W przypadku skrócenia już rozpoczętego pobytu w hostelu wskutek własnej decyzji klient nie ma podstawy domagać się zwrotu pozostałej kwoty wynikającej z dokonanej rezerwacji.

 

11. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem OTA odbywają na warunkach oferowanych przez wybraną przez klienta agencję.

 

12. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jej warunkami.

 

Defnicje:

Hostel – Locomotive Hostel mieszczący się we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 20A

Klient – gość hostelu będący osobą fizyczną lub prawną dokonujący płatności w swoim imieniu bądź osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności w jego imieniu

OTA – On-line Travel Agent, z którym współpracuje hostel, a za pośrednictwem którego klient dokonuje rezerwacji w hostelu

Strona internetowa hostelu - http://www.locomotivehostel.pl/ lub oficjalna strona hostelu w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram lub Twitter

Mail hostelu – tomaszkanczewski@gmail.com

Grupa – więcej niż 8 osób

 

Konto hostelu – konto o numerze: 72 1050 1575 1000 0092 1887 5442, prowadzone przez ING Bank Śląski, odbiorca: Tomasz Kanczewski, adres: Czarnieckiego 29a/28, 53-626 Wrocław

 

WARUNKI REZERWACJI

 

REZERWACJA TELEFONICZNA W GODZINACH 8.00–23.30

 


+ (48) 537 040 098r@locomotivehostel.pl/LocomotiveHostelWroclawRegulamin rezerwacji


 

DANE DO PRZELEWU

 

Nr. Konta:

72 1050 1575 1000 0092 1887 5442

 

Dane firmy:

Tomasz Kanczewski ul. S. Czarnieckiego 29a/28, 53-626 Wrocław NIP: 6151425918


 

ADRES HOSTELU

 

Pl. Orląt Lwowskich20a, 53-605 Wrocławzobacz na mapie google

 

LOCOMOTIVEHOSTEL | 2017